Dines Pontoppidan til Henrik Pontoppidan
21. januar 1879

yderligere Hjælp

Min kjære Henrik. Tak for Dit Brev idag; nu fortryder jeg mit igaar og beder Dig brænde og glemme det. Hele Indholdet af dit Brev glædede mig; men hvad det angaaer at quittere et Quartal, da tager jeg ikke mit Ord tilbage og under Dig godt hvad du kan have af det omtalte Arbeide til yderligere Hjælp at komme Examen og dens Udgifter over uden Tryk. Vi glæde os hjertelig ved at vide dig under Frøken Tornøes Vinger.

Hils Rohde og Guds Fred med Eder.

21. Jan 79.

Fader.