Henrik Pontoppidan til Dines Pontoppidan
Sendt fra Admiralgade 24. Maj 1879 (maj 1879?)

Dit gode Faderhjærte

Admiralgade No 24
Søndag Efterm.

Kjære Fader!

Kun et Par Ord for i Dag. Jeg skriver blot for at bevidne Dig min dybeste Taknemlighed for Dit gode Faderhjærte. Det har gjort mig såre meget godt. Om et Par Dage, når mit Sind er blevet lidt roligere, skriver jeg igjen. Mange Hilsner til min kjære Moder og Sødskende.

Din taknemlige og hengivne Søn
Henrik