Dines Pontoppidan til Henrik Pontoppidan
24. juli 1876

Fra Fader og fra Moder

Henrik d. 24 Juli 76.
Et Stykke Guld i Mund
Af Aarets Morgenstund
Fra Fader og fra Moder
Til smaa, beskedne Poder