Dines Pontoppidan til Morten Pontoppidan
Sendt fra et ukendt sted. 31. juli 1877

Hjemmet tjener mig bedst

[udateret; sandsynligvis tirsdag 31.7.18771]

Kjære Morten.

Saa glad jeg har været og er [ved] baade Moders og Dine sidste Budskaber, saa fortryder jeg dog halvt, at jeg har sat Helsingør ind paa Reiseplanen. Jeg kan jo nok længes efter at kaste et Øje paa Eder Alle, men naar det Øjeblik er ovre, vil jeg føle mig meget forladt i Helsingør under Dit Huses nuværende Stilling; og jeg henstiller derfor til Moder i et Brev til Djørups i Farum over Birkerød at lade mig høre, om det ikke er bedst at opgive Helsingør Besøget og at tage tilbage til Kjøbenhavn for derfra videre 2 Fredag Aften d. 3die√ eller Mandag Aften d. 6te√ at stile Kursen hjemad; jeg føler nu, at Hjemmet tjener mig bedst og at jeg længes efter det.

Skulde Alt gaae godt fremad hos Eder og Moder ønsker at følge hjem med√ mig, saa kan jeg rette mig efter hendes Ønske og enten komme til Helsingør paa Dampskibets Afgangsdag eller gaae ombord i Kjøbenhavn og tage hende op ved Helsingør.

Lad mig saa faae et sidste Ord fra Eder i Overmorgen. Jeg lader saa for Resten Dagene komme 3 og gaae og retter mig efter Djørups Leilighed og Ønsker. Bliver jeg til Mandag, vilde jeg gjærne høre Hostrup prædike paa Søndag. Moder vil vel ikke møde os der?

Kl. 3 i Efterm. gaae vi til Kjøbh. og imorgen Efterm. Kl. 7 ventes vi hos Djørups.

Gudsfred. Helsen og Hilsen!

Fader.

Tirsdag Form.

 
[1] datering og afsendersted: brevet må være skrevet efter Mortens flytning til Helsingør hvor han blev indsat som kapellan 6.8.1876. Der henvises til en måned hvor d. 3. er en fredag, hvilket kun levner få muligheder. Da Djørups kun boede i Farum om sommeren, er den eneste mulighed august 1877, hvilket daterer brevet til 31.7.1877. Formodentlig er Marie Oxenbøll rejst til Helsingør for at hjælpe til i huset efter Julies nedkomst 10.7.1877 med datteren Bodil. – Afsenderstedet er vanskeligere at fastslå. Oplysningen "Kl. 3 i Efterm. [tirsdag] gaae vi til Kjøbh." tyder på en dampskibsrejse, men afgangsstedet kan ikke være Randers, da "Brage" kun gik fra Randers onsdag og lørdag. Formodentlig er brevet skrevet under DPs besøg hos sine slægtninge i Nykøbing Falster, hvorfra han vil gå med dampskib til København og derfra til Djørups i Farum, overnatte der nogle dage, og til sidst rejse hjem med dampskib fra København til Randers (eller muligvis Aarhus) via Helsingør. – DP var ikke ukendt med denne sørejse, han var i Nykøbing F. i sommeren 1872 hvor han viede sin søsterdatter Elisabeth Pontoppidan til overretssagfører P.G.C. Jensen. Og som den gamle sømand han var, har DP sikkert foretrukket skibsrejser for tog. tilbage