Dines Pontoppidan til Morten Pontoppidan
Sendt fra Randers præstegård. 20. marts 1877

stille optaget af de mange hellige Dage

[Tirsdag 20.3.1877]

Kjære Venner

Jeg skulde jo dog takke Eder for Brev og Varmemaaler1 til d. 11te Marts; den sidste hænger i min Stue, men jeg kommer vel saa vidt, at jeg faaer den anbragt ogsaa ude.

Moder ligger idag; hun blev forkjølet i Søndags og har siden ikke været rask. Ogsaa lille Marie-Lisbeth i Østergade har holdt Sengen nogle Dage men sad dog oppe idag, da jeg tittede op til hende. Marie og de andre Børn ere ved god Pas2. 2 Igaar sendte jeg mit første lille "Velkommen" til St. Thomas; han3 skulde jo være der d. 26. d. Jeg veed for Resten intet Nyt at meddele herfra. Jeg er stille optaget af de mange hellige Dage, som ligge for os4; Morten har vel ogsaa sin Deel at betænke.

Lever saa vel; og Han, i hvis Faderhaand alle Ting staae, Han Selv gjøre Alt vel for Eder og føre Alt ud til det Bedste.

St. M. Præstegd
20/3 77.
Fader.
 
[1] Varmemaaler: et termometer som fødselsdagsgave. tilbage
[2] ved god Pas: i uændret tilstand (ODS, V. Pas, 1.2). tilbage
[3] han: Erik. tilbage
[4] ligge for os: det var påskesøndag den 1. april. tilbage