Dines Pontoppidan til Margrethe Jespersen, f. Pontoppidan
Sendt fra Randers præstegård. November 1875

Moder igjen upasselig

[november 18751]

Min kjære Margrethe.

Det er mig kjært at høre Du har det godt og er glad ved Dit Ophold derude i Afkrogen. Mathilde sender Dig nok det forønskede Bind af Schiller med de andre forlangte Bøger. Vil Du ved Leilighed spørge Din Vært el. Værtinde, om de ere tilfredse med, at jeg afgjør Betalingen2 for Dit Ophold i to Terminer, nemlig d. 1ste Mai og d. 1 November 1876X) - eller om de ønske en anden Afgjørelse. Moder er igjen idag bleven upasselig, men vi haabe dog uden stor Betydning.

X) hver Termin med 100 Kr.

Jeg skal hilse fra Fru Rosenørn, som den sidste Tid har det bedre med en 2 Standsning af el. mildere Udvikling af Sygdommen. Ellers vil jo Søstrene nok og Veninderne fortælle Dig Alt, hvad Du længes efter at høre fra Randers. Hils nu Pastor D. og hans Kone fra mig og lever vel i den landlige Præstegaards-Vinterro.

Fader.

Torsdag Aften.

 
[1] jf. diskussionen af betalingsterminerne. tilbage
[2] Betalingen: spørgsmålet om betalingsterminerne berører Marie Oxenbøll i et brev til Margrethe af 18.11.1875, hvori hun bad hende foreslå Dyrhauges 100 kr. ved juletid og 100 kr. til 1. juli. Men Dines Pontoppidan vil have terminerne udskudt til "varen" er leveret. Der er grund til at tro at hans brev er skrevet kort efter Maries, altså sidst i november 1875. tilbage