Dines Pontoppidan til Margrethe Jespersen, f. Pontoppidan
Sendt fra Randers præstegård. 24. marts 1875

hos Dyrhauges

[24.3.18751]

Min kjære Margrethe.

Moder har bedet mig sige Dig, at hun igaar har gjort Aftale med Fru Dyrhauge, som er her, om,

1. at Du tager derud 1 Aar fra 1ste Novbr. d. A;

2. at Du betaler 200 Kr.2 for dette Aar;

3. at Du gjerne maae foreslaae eller vælge en Veninde, om Du kjendte el. kunde finde en saadan, at dele Aaret og Værelse med;

4. at der idag skrives til Erik om at tage alle dine Penge 2 ud fra Børnepengene3, og at han sender el. bringer Dig en Deel deraf inden Paaske4 og udleverer Dig Resten til Brug hos Dyrhauges at tage hjem med: saa maa Fader, om jeg lever, see at udfylde hvor Dine egne Penge ikke forslaae.

Julie kom godt [afsted] men Petra maatte opgive at følge med, da Fredsholm blev solgt i den 11 Juni og Marstrands 3 skulle fraflytte 1 April.

Jeg er ikke rigtig rask; dog haaber jeg, at Vorherre vil hjælpe mig Paasken og Confirmationen over. Det er seiglivet gastrisk Onde, som holder mig knuget.

Hils nu alle de kjære Venner, ikke mindst den æggeglade Ungfrue5. Gudsfred og Paaskeglæde gjæste Eder overflødig.

Fader

Onsdag

 
[1] onsdag 24.3.1875 (jf. brev fra Marie Oxenbøll af 28.3.1875, hvori aftalen med fru Dyrhauge kommenteres, og hvori det nævnes at Morten måtte prædike Skærtorsdag, da Dines var medtaget af "noget gastrisk Væsen". Brevet er da sandsynligvis fra onsdagen før skærtorsdag. tilbage
[2] Kr.: kroner afløste rigsdaler 1.1.1875. tilbage
[3] Børnepengene: måske hendes andel af arven fra morfaren, som også Henrik på sin side fik andel i. tilbage
[4] Paaske: påskedag var 28.3.1875. tilbage
[5] Ungfrue: muligvis tante Hannes datter Elisabeth Jensen, der ventede sit første barn, Margrete (f. 5.8.1875). tilbage