Dines Pontoppidan til Margrethe Jespersen, f. Pontoppidan
Sendt fra Randers præstegård. 23. januar 1875

Papa om Pipi

[23.1.18751]

Igaar Morges fik Marie2 en lille Pip–Pip til det første Pip. Moder og Pigebarn have det begge godt – kun Maries gamle Angst og Knug paa Sindet er indtraadt igjen.

Moder er daglig hos hende. Pip3 er ude hos gl. Kampmans4 med Barnepige. Jeg saae idag Pippip og hun er en stor Pige.

papa

23/1 75

 
[1] lørdag 23.1.1875 (jf. Margrete Kampmanns fødsel). tilbage
[2] Marie: Marie Kampmann, f. Pontoppidan, hvis andet barn, Margrete, blev født 22.1.1875. tilbage
[3] Pip: det ældste barn, den 1-årige Marie Elisabeth. tilbage
[4] gl. Kampmans: Maries svigerforældre, herredsfoged Hack Kampmann og frue. tilbage