Dines Pontoppidan til Morten Pontoppidan
Sendt fra Randers præstegård. 1. marts 1874 (2. brev – eftermiddag)

oppbier Din gode Ordning af Sagen

[MPs tilskrift øverst:] 1874 [Søndag 1.3.18741]

Kjære Morten.

Da Knud lader mig vide, at han slet Intet veed af det, som mit Telegram omtaler og at Du er i Helsingør – som Inger oplyser i sit Brev – for 3die Gang at prædike ved Fiskerleiet, sender jeg ingen Penge af idag men oppbier Din gode Ordningx) af Sagen og hvormange Penge Du i dette Øjeblik behøver.

Idag vente vi K. Marie og lille Pip2 til Middag.

Fader.

Søndag Kl. 1½

[Nedad i venstre margin:] x) Jeg kom til at frygte for, at det slet ikke vilde lykkes Dig at faae byttet til den Priis.

 
[1] adresseret til: "Hr. cand. theol. M. Pontoppidan / Ravnsborggade 18 – 4 / Kjøbenhavn." Poststemplet: "Randers JB.P.E. / 1 / 3 / 3 09". Frimærker fraklippet. – Ravnsborggade 18 er det andet hus fra hjørnet af Ravnsborg Tværgade. Det modsatte hjørne er Ravnsborggade 14, der danner hjørneejendom med Ravnsborg Tværgade 9, hvor Morten tidligere boede, og hvor Henrik kom til at bo. tilbage
[2] K. Marie og lille Pip: Niels Kampmann, Marie og deres datter Marie Elisabeth, f. 7.12.1873. tilbage