Dines Pontoppidan til Morten Pontoppidan
Sendt fra Randers præstegård. 1. marts 1874 (1. brev – formiddag)

Lad mig see Du er snild som en Slange

[Søndag 1.3.1874]

Min kjære Morten.

Jeg sender Dig hermed 150rd at tage af til Bytningen; hvad Du ikke bruger dertil, kan Du jo gjemme til mig eller nærmere Aftale.

Jeg vil være meget glad ved at Du slipper saa let; blot Du sikkrer Dig, at Bytningen er gyldig; thi jeg er netop idag advaret mod falske Bytninger, som skaffede Pengene af Lommen uden Frugt, da den anden Part ikke var fuld fri og Betaleren selv maatte gaae paa Halvveien og udfylde sin Plads. Lad mig see Du er snild som en Slange saavist som due-enfoldig1. Skibsted2 er Mand for at garantere Bytningens Soliditet. 2 Vi længes nu efter at høre Sagen ordnet og lidt Nærmere om, hvornaar vi kunne vente at see Dig og Julie her hos os.

Moder bliver ved at være underlig rask. Gudsfred. Hilsen og Levvel.

1 Marts 74. Fader.
 
[1] snild som en Slange…: jf. Matt. 10,16. tilbage
[2] Skibsted: se forrige brev. tilbage