Dines Pontoppidan til Morten Pontoppidan
Sendt fra Randers præstegård. 26. maj 1873

et Par blaa Sedler

[MPs tilskrift øverst:] 1873 [Mandag 26.5.18731]

Velkommen hjem fra det første Steenkast. Jeg glemte igaar at bede Dig: hver Aften at indlevere paa Posten den forløbne Dags Opgave i al dens Nøgenhed. Jeg længes dog efter at kjende dem og kan saa glæde mig ved at gaae med dem her in mente. Jeg skal nok med Knud sende baade Frimærker og dobbelt Øl i Skikkelse af et Par blaa Sedler2.

Farvel, du kjære, kjære Søn. Macte virtute fortunaq, Tua!

 
[1] Adresseret til "Stud. theol. M. Pontoppidan / Ravnsborg Tvergade 9–1 / Kjøbenhavn". Poststemplet: "Randers JBP.E. / 26/5 / 3 08" og "Kjøbenhavn 27/5". tilbage
[2] blaa Seddel: ??? tilbage