Dines Pontoppidan til Morten Pontoppidan
Sendt fra Randers præstegård. September 1871 (og frem til sommer 73)

Delikatesse til Deling

[udateret seddel; sept. 1871- sommer 73.1]

1 NB. NB.

2 En Delikatesse til Deling mellem Morten og Knud, exclusive for deres Munde i saa langt Tidsrum som mulig.

 
[1] Datering: sandsynligvis fra forårssemestret 1873, da Morten og Knud boede sammen Ravnsborg Tværgade 9, 1. sal, men kan være så tidligt som sept. 71. Morten var i Randers fra sept. 70 til aug. 71; Knud læste i Kbh. fra sept. 1870. Erik, der ikke nævnes i brevet, var skibslæge i marinen 1871 og blev cand.med. jan. 1872. Henrik nævnes heller ikke, hvilket tyder på at brevet er fra før sept. 1873. tilbage