Dines Pontoppidan til Morten Pontoppidan
Sendt fra Randers præstegård. 15. august 1871

gastriske Ulemper

[MPs tilskrift øverst:] 1871 [Tirsdag 15.8.1871]

Kjære Drenge.

Hidtil har Himlen over Eder været lys og klar; idag (Tirsdag) er den her overtrukken og truer med Vand. Dog nu nytter det jo ikke at bekymre sig for Eder; thi deels kunne I jo gjerne have godt Veir i Vensyssel fordi det er kaldet daarligt ved Gudenaa for Fodgjængere og deels maae I jo nu under alle Forhold see at komme igjennem og komme tilbage selv gjennem Ild og Vand, brugende Forstand og Snilde, saa at I kjøbe den beleilige Tid og vælge beleilige Opholdssteder. Her er Alt vel. Erik har meldt sin lykkelige Ankomst til den gloende Ovn1. Inger har 2 sendt en Beretning, fuld af Henrykkelse over alle de Deiligheder, som Jønkjøbing-Reisen har fyldt hende med. Moder er vedblivende rask og qvik. Hun sender idag Tøi til Eder og har anmodet mig om [at] skrive disse Adresse-Linier. Kampmann og jeg gaae med gastriske Ulemper. Idag vente vi et lille Besøg af Adj. F. Møllers med 2 philosophiske Tamper. Imorgen skulde jeg til Middag hos Synnestvedts efterat have døbt deres Barn2, men – ?

Paa Torsdag er Møde i Brage, hvor Christiani3 efter Avisen vil tale om det Gamle og Nye. Tak for den første og hidtil eneste Rapport fra Kroen N. f. Aalborg. Vi haabe, at den store Ungdom paa – – ikke har holdt Eder fra at fortsætte Reisen Nord og Vest paa til mine gamle Slægtninge og Venner.

Postscriptum

Moder beder dog, at I ikke sende den store Kasse førend I have hørt fra hende i Ugens Løb.

 
[1] Ankomst til den gloende Ovn: stud. med. Erik P. var i 1871 konstitueret skibslæge i søetaten og må have været på togt til varme lande. tilbage
[2] Barn: bryggeridirektør C.E. Synnestvedts søn Holger blev døbt 16.8.1871. tilbage
[3] Christiani: Anton Carl Emil Christiani (1817-), sognepræst i Bjerregrav siden 1846, fra 17.7.1871 sognepræst i Nysted og Herridslev på Lolland. tilbage