Dines Pontoppidan til Morten Pontoppidan
Sendt fra en rejse. 1869 (el. 1870)

en flyvende stille Stund

[MPs tilskrift øverst:] 1869-70 ??1

[En lap papir foldet som brev, skrevet med rystende hånd som i en kørende vogn. Udskrift:] Til Ungdommen i Skoven

Vellykket Reise. Kan hilse fra en tør Professor, en gjæstemild Kjøbmand og en venlig Bisp.

Gamle Venner fra Kolding forvandlede 2 Timers Opreise til en flyvende stille Stund; hjemad gaaer det paa Længselens 2 Vinger.

Komme I snart paa de vaade Vinger hjem til os? Ellers sove vi i Haabet om Gjensyn paa det Tørre imorgen.

Pater – frater amici.

 
[1] Sommer 1869 er det mest sandsynlige tidspunkt. DP har antagelig været i Ribe at besøge sin gamle ven Carl Frederik Balslev (1805-95), og nu går rejsen hjemad via Kolding. Balslev var stiftsprovst i Ribe 1850-60 og blev biskop der 1867. (Se Lindhardt: Dines Pontoppidan, 1948, s.54ff.) – I maj 1870 gik rejsen til København – hvis den da blev til noget, for Marie Oxenbøll var imod, se hendes brev 30.3.1870. tilbage