Antoinette Pontoppidan til Martinus Galschiøt
Sendt fra Svendborg Sygehus. 4. juli 1927

hver Aften, når alle andre sove

Svendborg 4-7-27

Kære Galschiøt. Det er ikke, fordi jeg ikke glædede mig meget over at få Deres Brev1 d 25ende, at jeg har ventet så længe med at skrive. Men der har været så mange Krimskramserier, jeg først måtte have tilside – nu er de imidlertid slut, og jeg kan sige Dem, at det efter Omstændighederne står ret godt til herovre. Min Mand er uden Smerter og begynder at samle Kræfter og går ret lange Ture. – Han bor på Højskolehjemmet og bliver passet godt af Dame-Ejerne, så vel da han havde sin grimme, langvarige Influenza som nu han er rask igen.

Jeg ser ham hver Aften, når alle andre sove og kun Natsygeplejersken holder Vagt. – – Jeg ligger endnu, men har det bedre – tager til i Vægt og har – efter andres Udsagn fået Farve i Kinderne. Får 2 heldigvis ingen Behandling, Overlægen forsøger ved Ro og god Pleje at få det Røntgensår læget. Smerter kan jeg jo ikke helt være fri for. Men når jeg fortæller Dem, at jeg har et godt Værelse; vel nærmest bliver lidt forkælet af alle og næsten altid kan holde mit Humør, forstår De, at der foreløbig ingen Tilbagegang er.

Jeg mener ikke H.P. har i Sinde at afslå den fordoblede Digtergage, men hvem ved, hvad han kunde finde på, hvis Summen intet betød for ham!

Hvor han vil være på sin Fødselsdag, er der endnu ikke lagt Planer om, naturligvis vil han ikke helt forlade mig, men han unddrager sig nok al stor Festen og Fejren, men enkelte af sine bedste Venner vil han sikkert være glad ved at se. Else bliver nok den egentlige, men stilfærdige Festarrangør – hun er storartet.

De talte om Rosalindebrevene (de begyndte hurtig at kede mig) hvad Fra Taciturnus' Digte angår 3 spurgte jeg min Mand, (jeg selv har kun læst få af dem) han mente ikke H.N. kunde være Forfatteren, da det første var et så heftigt Angreb2 på Daniel Jacobson, og H.N. og Jeanne har jo i adskillige År ligget fuldstændig tilbedende på Maven for ham. Da jeg kender Fru Jeanne ret godt, mener jeg dog ikke, at et fuldstændigt Omslag kunde være utænkeligt.

Jeg er ked af, De har lagt Fortsættelsen af Minderne tilside, men jeg kan nu heller ikke rigtig tro, at det er for good and all.

De må endelig bevare Dem frisk og god og festlig til vi forhåbentlig engang igen skal ses.

De allerhjærteligste Hilsner fra os alle

Deres hengivne
Antoinette Pontoppidan

 
[1] Brev: kendes ikke. tilbage
[2] Angreb: digtet "Skægprofeten" af Frater Taciturnus i Politiken 23.11.1926. Endnu et halvt år efter var HP altså ikke overbevist om at Frater Taciturnus dækkede over Henri Nathansen. Frater Taciturnus-digtene blev udgivet (stadig pseudonymt) under titlen Jord og Stjerne i 1928, men smædedigtet mod Jacobson var ikke med i bogen. Se HPs brev til Nathansen 2.12.1928. tilbage