Arthur Palsbo til Poul Carit Andersen
Sendt fra Tønder. 5. september 1933

Manuskripter

Arthur Palsbo
Amtsstuegaarden i Tønder

S.T.1
Hr. P Carit Andersen
Hesseløgade 3
Kbhvn Ø.2

Jeg staar lige i Begreb med at paabegynde en 3 Ugers Rejse til Udlandet, og maa derfor indskrænke mig til i al Korthed at meddele følgende. Af M. har jeg:
1. "Hvad jeg fra Dreng har set og hørt." 7 Vers. Fremragende Digt opr. skrevet i et Eksemplar af Saml. Skrifter, men skal være trykt i "Juleroser" ca 1920-21
2. "Luft op, du salte Vesterhav", Citat fra "Højsang"
3. "En Balance-Konto" Trykt i "Tilskueren" 18 pag
4. "Fra en Nordlandsrejse – Det store Kirkestævne" (9 pag)
5. "Anton Nielsen" (5 pag)
6. Fragment af "Thora van Deken", 14 pag

5.9.33. Deres ærbødige
Arthur Palsbo
 
[1] S.T.: salvo titulo (lat.), med forbehold af titlen, gl. indledningsformular for at undgå at opregne en persons titler. tilbage
[2] skrevet i adressefeltet på et brevkort. tilbage