Poul Carit Andersen til Arthur Palsbo
Sendt fra Hesseløgade 3. 4. september 1933

hvilke Manuskripter i Deres Besiddelse

Poul Carit Andersen
Hesseløgade 3
København Ø

den 4 September 1933.

Herr Amtsforvalter Arthur Palsbo,
Amtsstuegaarden, Tønder.

Da jeg for Tiden er ved at afslutte en Bibliografi over Henrik Pontoppidans Værker tillader jeg mig at henvende mig til Dem1.

Det er mig bekendt at Amtsforvalteren er i Besiddelse af en stor Manuskriptsamling og i denne har Manuskript til et af Henrik Pontoppidans Digte2. Jeg vilde være Dem uhyre taknemmelig om [De] vilde oplyse mig om hvilke Manuskripter der er i Deres Besiddelse, saa jeg kunde tage disse Oplysninger med i min Bibliografi.

Det vilde være mig kært om De vilde besvare min Forespørgsel og jeg beder Dem venligst undskylde den forvoldte Ulejlighed.

Deres ærbødige
P. Carit Andersen

 
[1] henvende mig til Dem: i anledning af et brev fra Verner Voldby 17.8.1933. tilbage
[2] Digt: "Tilstaaelse". Se Fl. Behrendts artikel Tilståelser. tilbage