Poul Carit Andersen til Arthur Palsbo
Sendt fra Vesterbrogade 20. 2. april 1951

samling af manuskripter

2. April 1951
Vesterbrogade 20

Hr Amtsforvalter Arthur Palsbo
Parkvej 65
Holte

Fra en fælles bekendt – afdøde forlagsboghandler Otto Levin – der var min chef, da jeg for 25 år siden var lærling hos Levin og Munksgaard, ved jeg, at De har en samling af manuskripter fra Henrik Pontoppidans haand.

I 1934 udgav jeg en biografi og bibliografi om Henrik Pontoppidan og nu er jeg ved at udsende en ny udgave. I denne vil jeg gerne have så mange oplysninger som mulig, og vil være Dem meget taknemmelig, om De vil hjælpe mig. Har De stadig følgende manuskripter:
1) Hvad jeg som Dreng har set og hørt
2) Luft op Du friske Vesterhav
3) En Balance-Konto
4) Fra en Nordlandsrejse
5) Anton Nielsen
6) Fragment af Thora van Deken
og har De eventuelt samlet flere? Har De breve fra Henrik Pontoppidan – og må jeg eventuelt have lov at stifte bekendtskab med indholdet? […]