Marie Oxenbøll til Morten Pontoppidan
Sendt fra Randers præstegård. 10. september 1877

Fader er altid færdig i meer end god Tid

den 10de Septb [Mandag 10.9.18771]

Kjære Morten

I Dag faaer Du kun et Par Ord for at sige Dig, at Posten til Vestindien via Southampton gaaer den 2den og den 17de i hver Maaned, og at man maa regne 4 Døgn til at bringe et Brev betimeligt til Southampton. Fader skriver allerede, da han jo altid er færdig i meer end god Tid, men det er ogsaa fordi han, med Inger, ligger for en lille Tour til Pastor Nielsen i Øls2, hvor han faaer god Leilighed til at afhandle forskjellige Ting, vedrørende et Kirkemøde her skal være den 19de og hvor Biskop Kirkegaard3 har lovet at prædike. Vi glæde os meget til den Dag.

Tak for Dit kjære og glade Brev; det kom samtidigt med Kampmann og Marie4, der kom glade hjem og tilbragte Søndagen, i Gaar, hos os; saa vi har med dem atter faaet et Pust fra Øresund. Marie gaaer forresten med en bolden Finger, der piner hende meget og gjør hende uskikket til Alt, da det er den høire Tommelfinger. – Vi havde halvt om 2 halvt ventet Knud5 igaar, men nu kommer han i Aften og bliver til imorgen Aften. Jeg tænker saa vi hører lidt om hans Bestemmelse for Vinteren; jeg vilde ønske, at han blev, hvor han er, thi nu er vist den kjedeligste Tid overvundet. Henrik reiser Onsdag eller Lørdag, eftersom han kan blive færdig med sit Arbeide.

Nu de tusinde Hilsner til Julie og lille Bodil6; gid de Begge vedblive at trives. Margrete vil jo ikke nægte at hun synes Bodil er den sødeste Lille, hun har seet; men føier saa undskyldende til, at det er vel fordi hun har haft mere med hende at gjøre, end med Maries.

Hilsen fra Fader og os Alle.

Eders trofaste
Moder

 
[1] jf. Bodils dåb. tilbage
[2] Pastor Nielsen i Øls: Carl Frederik August Nielsen, f. 1836, sognepræst i Øls ved Hobro 1872-80. tilbage
[3] Biskop Kirkegaard: P. Chr. Kierkegaard (1805-88), biskop i Ålborg, havde taget sin afsked i 1875. tilbage
[4] Kampmann og Marie: var kommet hjem fra en rejse til Hesingør til Bodils dåb. tilbage
[5] Knud: havde været amanuensis hos læge Morten Smith Gad i Horsens i sommeren 1877. tilbage
[6] Bodil: Bodil Pontoppidan, født 10.7.1877, døbt 2.9. i Helsingør Skt. Olai kirke. tilbage