Marie Oxenbøll til Margrethe Jespersen, f. Pontoppidan
Sendt fra Randers præstegård. 17. juli 1876

vi havde en velsignet Dag i Viborg

Mandag Morgen *Aug eller Juli 1876 [17.7.18761]

Kjære Margrete!

Naar jeg vil have mit Brev afsted i Dag, maa jeg indskrænke mig til faa Linier; men Du har jo ogsaa hørt saa ofte herfra i den sidste Tid, at jeg Du kan nøies med lidt. Jeg er imidlertid bange for, at Fader ikke har været meget udtømmende i sine Meddelelser, siden han ikke har fortalt om Henriks Hjemkomst. Den var jo paa en Maade ogsaa lidt overraskende for os, men vi havde dog haft Brev, der sagde os, at den var nær, og naar først Coursen sættes hjemad, saa gaaer det jo lige saa hurtigt, som Brevene; saa da vi Mandag Morgen havde haft Brev, at han nu tænkte paa, at vende hjem, saa kom han allerede Tirsdag Morgen. Han har det rigtig godt og har haft en meget fornøielig Tour. Nu lever Knud i Herlighed og svælger i Nydelse; der er et Brev paa Veien til Dig; men Veien gaaer over Kjøbenhavn. Henrik bliver neppe ret længe 2 hjemme; han har i det Mindste inviteret Hans Peter til at besøge sig. Hans Peter tog i Lørdags til Helsingør og –borg; Morten var ogsaa med for at ordne Bolig. Holger og Valdemar gaaer i Morgen over Hobro, Mariager, Udbynedre, Udbyhøi til Fjellerup; jeg haaber, Fruen vil ikke blive forskrækket for dem, naar de bede om Nattely; Du veed, de kan ligge paa noget Halm; i ethvert Fald kan Du nok arrangere det for dem i Kroen og tage Dig lidt af dem til de have faaet Meilgaards Møddinger2 at see. Jeg skal nok sørge for, de ikke komme før efter Fredag. – De maa jo lidt ud i Ferien og jeg synes, det kan blive en passende Tour for dem.

Med lille Margrete Kampmann gaaer det godt fremad og de andre Børn ere nu i god Stand; men de hoste Alle, saa jeg kan ikke tro Andet, end at det dog bliver til Kighoste; det har været en streng Tour for Marie, da Barnet ikke har villet have Andre om sig, men hun har dog holdt godt ud.

Du kan tro, vi havde en velsignet Dag i Viborg3; jeg har altid følt mig meget tiltalt af Biskop Laub4, men den Dag i Særdeleshed. Jeg veed ikke, om jeg skrev til Dig, at Morten og Julie 3 vilde til Frederikshavn; det er opgivet, da Morten længes efter, at tiltræde sit Embede nu, han er ordineret. Vilhelm Marstrand5 er her i disse Dage og Ketty6 kommer her ogsaa lidt inden de begynde deres Indpakning.

Tak for Haandklæderne; gid jeg snart maatte vinde flere af den Slags. Jeg sender et Par Strømper til Dig; de ere for store, men ellers var der kun Børnestrømper, Du kan vist godt tage noget af dem. Hvad synes Du om mit Billede7?

Det blev dog et langt Brev. Tusinde kjærlige Hilsner fra os alle ved

Din trofaste
Moder

 
[1] jf. Mortens ordination. tilbage
[2] Meilgaards Møddinger: køkkenmøddingen i Mejlgaard skov, som arkæologen Worsaae udgravede i 1850 og tidsfæstede til ældre stenalder. tilbage
[3] en velsignet Dag i Viborg: biskop Laub ordinerede Morten 12.7.1876 i Viborg. tilbage
[4] Biskop Laub: Hardenack Otto Conrad Laub (1805-82), biskop i Viborg stift 1854-78. En datter, Johanne Justine, f. 22.3.1844, blev gift 20.5.1870 med sognepræst i Ørum på Djursland Emil Jespersen. Hun døde i barselseng 24.6.1871, og Emil Jespersen giftede sig 2. gang 26.8.1879 med Margrethe Pontoppidan. tilbage
[5] Vilhelm Marstrand: Julies bror Vilhelm Nicolai Immanuel, f. 13.1.1858. tilbage
[6] Ketty: Julies kusine, f. 11.4.1858. tilbage
[7] mit Billede: det drejer sig muligvis om et portrætfotografi af Marie Oxenbøll. tilbage