Marie Oxenbøll til Margrethe Jespersen, f. Pontoppidan
Sendt fra Randers præstegård. 12. december 1875

Fader har et Testamente til Dig

*Dcbr. 1875 [Søndag 12.12.18751]

Mit elskede Barn!

Skjøndt det jo ikke mangler Dig paa Hilsener og Lykønskninger fra vort Huus og vor By i Anledning af den store Dag, Din Fødselsdag2, saa maa jeg dog ogsaa have en lille Hilsen med, der særligt skal gjælde for Fader og mig. Gud give Dig et velsignet og godt Aar med Guds Glæde og Fred til at lyse over Dagene og Tilskikkelserne. Inger har bedet mig om at bringe Dig hendes kjærlige Hilsen; hun er i Aften hos Vegners3 og naaer saaledes ikke selv at faae skrevet, men beder Dig ikke at forsmaa Krave med tilhørende Manskjetter. Tørklædet er fra mig, Toilettesagerne fra Marie og endelig har Fader et Testamente til Dig, som han gjemmer til Julegave. Ingers Æsker maa du tage med Dig til Juul.

Nu sees vi forhaabentlig snart, thi Du kan da heldigvis ikke fryse ude for os, derimod seer det broget ud med Kjøbenhavnerne; dog maa vi ikke opgive Haabet; jeg husker nok, da Morten kom over Hals og Hoved hjem paa Din Fødselsdag efter at have været 2 Dage under Veis; havde han givet sig Tid, havde var han kommet hjem i mildt Tøveir. 2 Vær omhyggelig og forsigtig med Dig selv i den strenge Kulde og lad mig vide god Besked om Vognen, der skal hente Eder at jeg kan sende Fodpose og Reiseliv med.

Hans Peter er paa Lundberg4, men Holger, Valdemar og Lisbeth sender kjærlig Hilsen ved

Din trofaste
Moder.

 
[1] jf. Margretes fødselsdag. tilbage
[2] Fødselsdag: Margrete var født 13.12.1854. tilbage
[3] Vegners: oberst Wegner, hvis datter Anna, f. 1850, var jævnaldrende med Inger. tilbage
[4] Lundberg: gården Lundbjerg i Ørum sogn mellem Randers og Langå, hvis ejer var Othar Christopher Høegh Müller (1823-1911), enkemand efter Marie Sophie Pind (1840-66). På Lundbjerg var der flere børn på Hans Peters alder. tilbage