Marie Oxenbøll til Morten Pontoppidan
Sendt fra Randers præstegård. 17. februar 1869

Jeg maa ret alvorligt have formanet Dig

[Onsdag 17.2.18691]

Kjære Morten!

Jeg maa ret alvorligt have formanet Dig til at være√ paapasselig og nøiagtig med Dine Ting, thi det er Din Skjødesynd, at tage Dig det let med alle Smaating, og den, der tager sig det let med det Smaa er ofte ligesaadan i det Store. Jeg er blevet meget ilde berørt ved at see paa vor Viin-Regning, at det der blev forbrugt ved Translocationsballet ikke er blevet betalt og jeg har ladet Knud2 sige til Poulsen3, at jeg syntes bestemt, Du havde sagt, at Du havde givet ham Pengene; men Uorden og Unøiagtighed er der ganske vist tilstede hos Eder Begge.

Saaledes er jeg ogsaa kjed af, at Du ikke har sendt mig Mansas4 Bog; faae nu Rede paa disse Sager og tag Dig min Formaning lidt til Hjerte. Vær ogsaa flink til at skrive, at vi kunne skjønne, hvorledes Du har det. Jeg gaaer allerede og glæder mig til at see Dig igjen til Pintsedag5 og sender de kjærligste Hilsner. Din hengivne Moder

 
[1] jf. brev fra Dines Pontoppidan 17.2.1869. Morten blev student sommer 1868 og translokationsballet må have fundet sted samme sommer, således at vinregningen har været over et halvt år gammel. tilbage
[2] Knud: gik i latinskolen og blev student 1870. tilbage
[3] Poulsen: Mortens jævnaldrende ven Carl Poulsen, der senere kaldte sig Karl Povlsen. Han gik i latinskolen og blev student 1869. tilbage
[4] Mansa: en boghandler i Randers. tilbage
[5] Pintsedag: 16.5.1869. tilbage