Johanne Elisabeth Ostenfeld f. Pontoppidan til Margrethe Jespersen, f. Pontoppidan
Sendt fra Svanholmsvej 5. 25. oktober 1884

De har hidtil ikke vildet søge Læge

Svanholmsvej 5 3
Lørdag d. 25. Oktober
1884

Kære Margrete!

Det var rigtignok et lovlig kort Brev jeg fik fra Dig, men Du skal dog have en Tak for det alligevel. Det var morsomt at høre om de smaa Omflytninger, jeg kan blot ikke forstaa, hvad Emil sidder paa til Konfirmander. Vi har ogsaa haft en Omflytning, som rigtignok er alt andet end glædelig, nemlig, at vi spiser Frokost og Middag i Moders Sovekammer, da hun syntes der var for varmt at spise i Stuen, og for koldt at være efter al Oplukningen efter Middag. Vi har alle strittet imod saa længe som mulig, men det skulde nu en Gang være saadan. Jeg har da nu faaet lidt mere Husgærning, idet jeg gør i Stand i Dagligstuen, men jeg kan alligevel gærne være færdig med det altsammen, samt blive klædt paa til Kl. 9½. Du kan tro, jeg klemmer godt paa med Spillet 2 og Inger og jeg spiller en Del Firhændet, hun har bedet mig sige Dig, at vi er begyndt paa Overturen til "Don Juan", hun mener det vil more Dig at vide, hvorfor ved jeg rigtignok ikke.

Inger og jeg var forleden af os selv henne hos Tante Matilde, og i Gaar kom der Indbydelse til os til at komme derud i Aften sammen med nogle andre unge Piger, den Slags smaa Teselskaber er nu noget af det kedeligste, (Inger syntes naturligvis, at hun er alt for gammel og havde nær sagt nej!) men man maa, som Hans Peter siger, trøste sig ved den gode Mad. Vi have forleden Besøg af Pastor Bøjsen1 fra Bjerregrav, det var morsomt at se ham igen. Er det ikke "deli"2, nu begynder Ambrosius3 at gaa, jeg skal naturligvis hen at se det.

Det var en rigtig yndig Barnedaab i Hjørlunde i Søndags, Barnet kom til at hedde Petra, det er ikke for kønt et Navn. Morten var her i Onsdags for at lave "Tidens Strøm" i Stand. Det var lidt forknyttende at se paa Henriks lille Karen4; hun har længe gaaet og smaapylret, men jeg synes hun saa elendig ud, hel gul i Ansigtet og saa mager og træt og vil kun være paa Maries Skød. De har hidtil ikke vildet søge Læge, men da Henrik var her oppe forleden for at søge Raad, fik Moder ham dog til det. Om lille Margretes5 Ben er der intet 3 Nyt, hun er som oftest i godt Humør, undertiden glipper det dog og hun faar nogle Anfald af Graad, hvortil Grunden ikke kan spores, men hun er nok meget nervøs.

Anna Jacobsen6 er nok stadig frygtelig nedtrykt. En Frk. Knudsen, Ingers Elev, havde faaet Brev fra hende, hvori hun havde skreven, at hun haabede ikke de saaes mere, da hun ikke kunde holde ud at leve. Stakkels Anna, det maa rigtignok være drøjt for hende.

Valdemar7 kom da ikke efter Bestemmelsen i Torsdags, Schultz kunne saa daarlig undvære ham, og han behøvede ikke at møde til Session før den 7nde Nvb. saa nu kommer han vist ikke før til den Tid. Moder er noget forknyt over, at Holger er rejst til Chicago, vi længes meget efter at høre derfra, da han lige var kommen dertil [var] sidst vi hørte. Hos Christianis i Nibe8 har de igen mistet et Barn nemlig den lille Pige, hun fik i Foraaret.

Jeg haaber Du vil være godt tilfreds med Arbejdstasken, jeg kunde ikke faa den billigere, jeg synes selv den er rigtig køn, saa andet kan [jeg] jo ikke rette mig efter. Hvis jeg udretter dine Ærinder tilfredsstillende er jeg stadig til Tjæneste. Tak Hanne9 for Brev og Broche, jeg bruger den hver Morgen; hun skal nok snart høre fra mig, ligeledes Anna Krog. Blot det dog snart maa blive lidt bedre med Fru Zeuthen10. Moder og Inger hilser. Mange Hilsner til Jer alle og skriv snart til Din Elisabeth Pontoppidan.

4 [et påklistret billede af en høstpige] Dette Billede kan maaske bøde paa, at denne Side er tom!

 
[1] Pastor Bøjsen: Dines Pontoppidans gode ven Otto Boisen (1817-94), siden 1871 sognepræst i Bjerregrav vest for Randers, fra 12.4.1878 sognepræst i Sakskøbing. tilbage
[2] deli: østjysk udtale af "dejlig". tilbage
[3] Ambrosius: Chr. K.F. Molbechs skuespil havde premiere i ny opsætning på det kongelige Teater søndag 26.10.1884. tilbage
[4] Karen: Henrik og Maries datter, født 6.10.1882 i Hjørlunde. tilbage
[5] Margrete: Marie Kampmanns datter. tilbage
[6] Anna Jacobsen: (1862-1911) havde været forlovet med stud. mag. Ernst Victor Jork (1859-84), en stedsøn af højskoleforstander Alfred Povlsen i Ryslinge. Ernst døde 10. august i København af gigtfeber og nyrebetændelse. tilbage
[7] Valdemar: Lisbeths bror, hvis medhjælperstilling hos boghandler Schultz i Aalborg udløb til 1. november. tilbage
[8] Christianis i Nibe: sognepræst F.H. Christiani, gift med Cecilia Pontoppidan mistede 19.10.1884 den ½ år gamle Ines Elisabeth efter at de 29.9.1884 mistede de den 3 år gamle Marie Louise. tilbage
[9] Hanne: Margretes steddatter Johanne. tilbage
[10] Fru Zeuthen: Emil Jespersens søster Louise (1842-86), gift med matematikeren H.G. Zeuthen. tilbage