Johanne Elisabeth Ostenfeld f. Pontoppidan til Margrethe Jespersen, f. Pontoppidan
Sendt fra Svanholmsvej 5. 11. oktober 1884

Kristiansborgs slotsbrand

Svanholmsvej 5
[Lørdag] d. 11te Oktober 1884

Kære Margrete!

Du kan tro jeg tænkte på Jer i Onsdags, og ønskede mig i Magleby. I har naturligvis moret Jer brillant, jeg glæder mig til at høre noget om det. Jeg kommer nu lige fra Enkefru Hansen, Emilie1 skal paa Hospitalet i Morgen og opereres, hendes Side er svulmet op. Hun var paa Hospitalet for en otte Dages Tid siden, da vilde Dokterne ikke operere hende, og glad 2 var hun; nu er hun naturligvis forknyt og de andre med. –

Hans Peter var i Gaar til Session, og blev – kaseret, paa Grund af en krum Storetaa. Han var selv henrykt derover, men ved jo nu ikke, hvad han skal tage sig for naar Examenen er overstaaet. Han gaar naturligvis om, som "Krøblingen" i Familien; blot Valdemar nu ikke kommer til det samme.

Vi har i Formiddags haft Besøg af Augusta Larsen2, som skal rejse til Stokholm paa Lørdag; de skal rejse til Søs, og være tre, 3, Dage om Turen. Hun skal have sine 3-4 Børn med sig, saa det bliver ingen let Tur.

Vi takker mange Gange for Vindruerne, som smagte fortræffeligt. Moder 3 kunde blot ikke spise mange af dem. Vi har faaet en Uldtrøje, som ikke er vor, men den skal blive sendt med den Arbejdstaske til Anna Kr. Du husker vel at opgive mig Prisen, saa skal den nok strax blive besørget, det er blot paa den jeg venter. Inger og jeg var i Gaar i Byen og købte mig en ny Kaabe og Hat, begge Dele er nydelige, men det er jo en pebret Historie.

I Morgen kommer Matilde3 herind og bliver til Mandag Aften. Det er i Anledning af Falkenstjærnes Efteraarsmøde4. I Søndags var Moder ude at høre Hostrup prædike, men maatte køre i Droche baade ud og hjæm, det trættede hende nok noget, men tog dog ingen Skade deraf. 4 Det er saa hyggeligt at følges ad alle sammen om Søndagen, det plejer vi ikke. Om Aftenen havde vi Besøg af et Par af Hans P.s Studenter, hvoraf den ene var forfærdelig overtroisk lige over for Borddansen5, og paastod, at han havde været med til, at Bordet var danset omkring i en Stue, vi maatte staa i samfulde 20 Minutter, for at føje ham, men Bordet stod stille. Marie K. er for Tiden i Randers, efter Bestemmelsen skulde Kampmann hente hende. Marie Henriks Broder ligger paa Hospitalet i denne Tid, han havde nemlig styrtet sig ned fra Kristiansborg Slot6, for at undgaa at brænde inde, efter sigende fra anden Sal; han fik begge Fødderne forstuvede [fortsat opad øverst side 1:] og kan endnu ikke støtte paa dem. Det lyder næsten utroligt, at han slap med det, saa jeg kan næsten ikke tro det var saa højt oppe fra.

Mange, mange Hilsner til alle, jeg venter snart Brev.

Din
Jens Bek Tyr7

[billedtekst tilføjet under et lille billede af en sædemand:] Jens paa Lundehøj!

 
[1] Emilie: f. 5.11.1868. tilbage
[2] Augusta Larsen: Lisbeths kusine, født Bülow, gift med Axel Theodor Larsen der var officer og militærhistorisk forfatter og antog efternavnet Liljefalk. tilbage
[3] Matilde: Lisbeths søster, der boede hos Morten i Hjørlunde. tilbage
[4] Efteraarsmøde: Morten talte på mødet mandag den 13.10. tilbage
[5] Borddansen: vigtig del af en spiritistisk seance. tilbage
[6] Kristiansborg Slot; slottet brændte 3.10.1884 og de efterfølgende dage. tilbage
[7] uforståeligt for uindviede. Jens Bek (1844-93) var højskoleforstander i Mellerup ved Randers. tilbage