Johanne Elisabeth Ostenfeld f. Pontoppidan til Margrethe Jespersen, f. Pontoppidan
Sendt fra Svanholmsvej 5. 27. september 1884

Marie Henrik faaet Lejlighed i Østby

Svanholmsvej
Lørdag *Sept. 1884 [27.9.1884]

Kære Margrete!

Moder og jeg er nu lige komne hjæm fra Djørups, hun syntes ikke hun kunde holde ud at gaa Vinteren i Møde uden at have været der, men er dog temmelig anstrengt af Turen, uagtet Onkel1 kørte hende hjæm i Droche. Hun kan rigtignok ikke taale at bevæge sig meget længere omkring end i vor lille Lejlighed, men naar hun holder sig til det befinder hun sig ogsaa ganske godt.

Hans Peter rejste paa sin Fødselsdag2 over til Sverrig for at højtideligholde Dagen hos Peter3. Han tog af Sted om Morgenen og, ved Frokosttid kom Peter 2 og Maja og overraskede os her for at ønske Hans Peter til Lykke, og blev naturligvis grulig lange i Ansigtet, da de hørte, at H.P. var rejst over til dem, P. og M. tog hjæm til Kl 7 og H.P. blev om Natten, saa de var da lidt sammen.

Inger var i Gaar oppe hos Zacho paa Hotellet, hvor hun saa alle Malerierne fra Møen, hun syntes saa udmærket om det store fra Kløften. Inger skal spille med Ketty4 i disse Par Maaneder.

I Gaar Aftes var jeg med Inger og H.P. i Sommerlyst5, en ikke fin Kneibe, hvor vi hørte en udmærket Koncert, Violin Fløjte og et Instrument, jeg kan ikke sige, hvad det hedder, men ligner akkurat et af disse 50 Øres Instrumenter man slaar paa med to Køller, blot meget større og smukkere naturligvis. 3 Det var Ungare, Knud havde hørt dem i Stockholm, og syntes saa udmærket om dem, og trak Inger med sig derud forleden Aften. Sommerlyst trækker mange fine Folk til sig i den Anledning.

Inger har været noget optaget af at Karl Gjellerup er trukket af med Frits Bendix's Kone, en smuk Wienerinde, det maa jo heller ikke være saa ganske behageligt for Hr. Bendix.

Vi havde forleden Besøg af Ingers to Frkn. Heymann6, de vilde gærne se Moder, og Inger vilde gærne de skulde se hendes Springvand, hvilket spiller en meget stor Rolle her i Huset, i det mindste for I., hun trækker det halve Københ. ud for at se det.

Vi har haft Brevkort fra Holger7, han lider led forfærdeligt af Varme, men 4 havde det ellers godt. Marie Henrik har nu faaet en lille Lejlighed i Østby, tæt ved sine Forældre, paa tre Værelser.

Julie har det stadig godt. "Tidens Strøm"8 forstaar da ganske godt at gøre Reklame, men nu er det jo spændende at se hvordan det vil gaa; paa Fredag kommer det første Nummer. Moder og Inger har en Aktie deri paa 50 Kr. –

Lille Margrete K.9 nyder rigtig at være kommen hjæm. Hun er i glimrende Humør, tit lidt kaad, men Marie nenner ikke at skende paa hende. Hun skal vist have en Rullestol, saa hun bedre kan komme mere i Luften. Om Benet er der ikke noget særligt at melde.

Jeg haaber Du har faaet Kjoletøjet [fortsat opad øverst side 1:] sendt; hermed sendes Baandene, som jeg haaber er efter Ønske, de kostede 80 Øre. De Billeder, Du sætter paa Dine Breve er næsten alt for smukke, jeg haaber Du har mange af dem igen til at pryde dine Breve med. Du kan tro jeg maa lide for min Tykkelse af Erik især, og forleden sagde Onkel Djørup til Inger, at han havde mødt saadan en svær Dame, som nikkede [fortsat opad i venstre margin s. 2:] 1) til ham, og han syntes det lignede mig, men hun kunde dog [opad i højre margin s. 2:] 2) umulig være bleven saa tyk. Hvad giver Du mig for det. [på hovedet nederst s. 3 og 4] 3) Er det ikke glædeligt, at M[??] vil tage sin Afsked? Du glemte [på hovedet øverst s. 3 og 2:] at sende mig Opskriften paa Kringlerne. Jeg var i Søndags henne [på hovedet nederst s. 1:] 5) at høre Schepern10 prædike, som jeg [på hovedet nederst s. 4:] var saa glad for, ellers hører jeg Rørdam. [nedad i højre margin s. 1:] 6) Paa Onsdag skal Moder, Inger og jeg til Alters i Vartov. [nedad i venstre margin s. 4:] 7) Mange Hilsner fra Elisabeth Pontoppidan.

 
[1] Onkel: Frantz Casper Djørup, (1813-1908) læge i København. tilbage
[2] Hans Peter var født 23.9.1860. tilbage
[3] Peter: Peter Børge Pontoppidan (1840-1902), landmand på Frederiksdal ved Hälsingborg. tilbage
[4] Ketty: Katrine (Ketty) Mathilde Marstrand, f. 1858, gift med maleren Christian Zacho. tilbage
[5] Sommerlyst: koncertsal på Frederiksberg Allé 78. tilbage
[6] Frkn. Heymann: Ingers elever, døtre af direktør Heymann på Strandvejen. tilbage
[7] Holger: (1862-91) var i 1883 rejst til New York, hvor han arbejdede som bygningsingeniør. tilbage
[8] Tidens Strøm: Morten Pontoppidans tidsskrift for hvilket der blev reklameret med store avisannoncer. tilbage
[9] Margrete K.: Margrete Kampmann, f. 22.1.1875. tilbage
[10] Schepern: d.v.s. Georg Schepelern, sognepræst ved Trinitatis kirke. tilbage