Johanne Elisabeth Ostenfeld f. Pontoppidan til Margrethe Jespersen, f. Pontoppidan
Sendt fra Svanholmsvej 5. 8. november 1884

Henriks Pariser-rejse

Svanholmsvej Nr. 5 3
[Lørdag] d. 8nde Novb. 1884. –

Kære Margrete!

Skønt Du vel i disse Dage har faaet Ingers Brev fra Samsø, tør jeg dog ikke lade min Søndag gaa over. Inger har naturligvis fortalt alt muligt om vor ny Svigerinde1, saa der ikke er bleven noget tilbage til mig. Det allerbedste var, om Du tog et Par Dage herind for at se hende, det er dog ikke ret ofte der kommer en Forlovelse i Stand blandt os.

Parret, Valdemar og jeg tænker paa Mandag at rejse til Helsingør, Tante Sofies2 Fødselsdag, derfra om Aftenen til Frederiksdal og saa være her hjæmme Tirsdag Aft. Inger, Parret, Valdemar og jeg er bedt til Selskab hos Hostrups i Morgen. Vald. og jeg skal nu begynde at læse Fransk hos Anna Sommer. Vi skal 2 naturligvis begynde forfra. Det var egentlig kun Valdemar der skulle læse, men saa fik han mig med paa Slæbetag, da det ikke blev dyrere derved. Vi skal give to Kroner for Timen og læse tre Gange om Ugen, 1 hel og 2 halve Timer.

Vi havde forleden Besøg af Henrik; han kom lige fra deres ny Bolig i Østby og syntes der var rigtig hyggeligt. Han vilde helst være bleven derude, men kunde ikke. Naar hans Pariser-Rejse bliver vides ikke, naar man spørger ham derom svarer han: "maaske i Morgen, maaske om et Par Maaneder!"

Moder vilde gærne, Valdemar skulle rejse lidt med, (ikke hvis det bliver "i Morgen") om han selv har Lyst ved jeg ikke rigtig, han er nu en Gang af dem, der først skal sige nej til alting.

Det er dog et mageløst Vejr at have i November, men og Moder har jo godt af det, blot den kolde Efteraars Storm fik hende jo til at lægge sig. Hun har det rigtig godt, men gaar slet ikke ud. –

Nu kom der en ny Elev til Inger, men hun er jo grulig optaget, men 3 jeg tror, at selv om hun kun havde de halve Timer vilde hun være lige travl altid.

Theodora Grum3 er nok herinde, i denne vel ikke for at blive? Marie Hansen fortalte mig, at hun forleden havde været i stort Selskab, hvor der havde været et meget smukt Kærestepar, men han havde siddet og ruget over Kæresten, der maatte ingen andre faa Lov at danse med hende, og da jeg skulle høre nærmere var det Theodora og From4.

Det er forfærdeligt at jeg endnu ikke har skrevet til Anna K. men sig, at næste Gang jeg sender Brev til Magleby er det til hende.

Vil Lisbeth blive stor? Tænk paa mig næste Gang Du gaar i Granalleen, jeg længes efter den!

Vil Du nu hilse hver eneste En i Præstegaarden.

Din Søster
Elisabeth Pontoppidan

 
[1] ny Svigerinde: Louise Schmidt, som Hans Peter Pontoppidan forlovede sig med 27.10.1884. tilbage
[2] Tante Sofie: Sophie født Lindhard, f. 10.11.1802, enke efter købmand Isaak Sidenius Pontoppidan. tilbage
[3] Theodora Grum: datter af forpagter Fr. Grum på Aalebækgaard på Møn. tilbage
[4] From: amtsfuldmægtig, cand. jur. Josva From, der 29.10.1885 blev gift i Borre med Theodora Grum. tilbage