Vilhelm Østergaard til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Fredensborg. 24. juli 1922

al god Lykke

Fredensborg,
Den 24de Juli 1922

Kære Henrik Pontoppidan!

De runder de 65 – det er jo halvvejs en Festfødselsdag, idet der kun mangler fem i de højtidelige Halvfjerds!

Gid det maa blive gode og lykkelige Aar for Dem, og først og fremmest med godt Helbred, saa at De i fuld vigueur kan fejre 70-aarsdagen, naar vi rigtig skal til at hylde Dem.

Ifjor – i disse Dage – havde jeg den Glæde jævnlig at faa en forfriskende Passiar med Dem. Jeg savner at møde Dem og Deres Frue i Fredensborg Slotspark. Men man maa ikke være Egoist. Forhaabentlig er De Begge tilfredse i alle Henseender med iaar at have Sommerophold ovre i det jydske Land, der jo har "større Linier" end det idylliske Nordsjælland, hvor der dog ogsaa kan være 2 godt at færdes.

Tænker De ikke paa at lægge Vejen herover, inden Sommeren helt er forbi, og De vender tilbage til den store By? Det vilde være prægtigt at se Dem og Deres Frue igen, og jeg ved, at De ikke vil gaa vor Dør forbi. Jeg siger derfor af mit ganske Hjerte: paa Gensyn inden Sommeren og Eftersommeren er runden til Ende!

Og saa al god Lykke til Dagen, 24de Juli, og de kommende Aar, for Dem og Deres Kære, og mange gode og hjertelige Hilsener til Dem og Deres Frue fra min Kone og fra

Deres hengivne
Vilh. Østergaard.