Vilhelm Østergaard til Henrik Pontoppidan
3. december 1908

Homo Sum trykker Deres Haand

den 3/12 08

Kære Hr Henrik Pontoppidan!

Jeg føler Trang til at takke Dem for Deres venlige og sympatiske Brev; De har glædet mig meget dermed. – Naar jeg bevarer min Anonymitet overfor Dem, er det ikke af Mangel paa Tillid, men fordi det forekommer mig, at jeg staar friest i mit Forfatterskab ved at være ubekendt.

Jeg vilde gærne med det samme have Lov til at sige Dem Tak for alt, hvad Deres Digtning har været for mig igennem de mange Aar, lige fra "Stækkede Vinger" til "En kongelig Gæst". Maa jeg – selv om det foreløbig sker under Maske – trykke Deres Haand og underskrive mig

Deres oprigtigt hengivne
Homo sum