Vilhelm Østergaard til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Søruphuset pr. Fredensborg. 24. juli 1911

ikke samme hidsige Arbejdsevne

Søruphuset pr. Fredensborg
den 24/7 11

Kære Hr. Henrik Pontoppidan!

Jeg ved ikke, hvor De færdes for Øjeblikket; men jeg vilde gærne have, at disse Linier skulde træffe Dem for at bringe Dem en hjærtelig og oprigtig Hilsen til Fødselsdagen. Jeg vilde blive glad ved at høre, at De var kommen helt og fuldstændigt over Deres alvorlige Sygdom, og at De følte alle gode Kræfter vaagne paany. Guderne bør unde Dem endnu et langt og lykkeligt Spand af Tid; thi vi vil jo allesammen saa gærne lytte til Dem, og De har sikkert endnu adskilligt paa Hjærte.

For mit eget Vedkommende har Sommeren været lidt træls; jeg har ikke den samme hidsige Arbejdsevne som før; jeg er bange, jeg begynder at blive gammel! –

Det skulde være godt og hyggeligt at se Dem igen; 2 jeg tænker ofte med Glæde tilbage paa de Timer, vi har tilbragt sammen, desværre har de kun været saa faa. Gid vi en Gang igen maatte sidde med en moderat fyldt Pokal og drøfte Tidens og Verdens underlige Gang.

Og saa først og fremmest: Sundhed og alt andet godt i Deres nye Aar! Det vil være mig til stor Glæde at høre med et Par Ord, at alt nu staar godt og vel til hos Dem. I Haab derom sender jeg paa 24de Julidagen de bedste og hjærteligste Hilsener til Dem og Deres Frue fra

Deres hengivne
Vilh Østergaard.