Harald Nielsen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Falkonérgaardsvej 3. 4. september 1911

Kulde og Regn næsten hele Vejen

Harald Nielsen
Falkonérgaardsvej 3, I.
Telf. Nora 1470
 
København V., d. 4-9-1911

Kære Henrik Pontoppidan.

Tak for Deres Brev. Det fandt mig anbragt paa en Hob af gode Forsætter om at skrive til Dem efter min Hjemkomst. Varme og Arbejde har hindret det.

Hvis De vil tillade mig at sige det, har jeg længtes efter igen at tale med Dem og jeg glæder mig derfor til, at De snart vender tilbage – maaske 2 allerede er kommen.

Jeg haaber, at det vil vise sig, at De har overdrevet, naar De siger De ikke har faaet Kræfter nok. Jeg har netop i denne enestaaende Sommer tænkt paa Dem og glædet mig over, hvad Solen skulde udrette. Sligt føles forøvrigt ofte først, naar man er vendt hjem.

Selv blev jeg dygtig snydt. Jeg havde Kulde og Regn næsten hele Vejen og Resultatet blev derfor ogsaa kun en lille tør Artikel, som 3 jeg satte i "Berl. Tidendes" Kronik.

Naar De er kommet hjem og en Dag har Tid og Kræfter dertil, haaber jeg De gør mig den Glæde at ringe.

Venlig Hilsen fra os begge til Dem og Hustru.

Deres hengivne
Harald Nielsen