Martin Andersen Nexø til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Hillerød. 5. juli 1932

den tropiske Sommer

Hillerød, den 5. Juli 1932

Kære Henrik Pontoppidan!

Det var os en stor Skuffelse, at vi ikke fik Lov til at hente Dem i vor Vogn og via Hillerød bringe Dem til Hundested-Færgen. I Gaar slog jeg mig løs fra Arbejdet og vi tog os en Køretur ind over Horns Herred, badede i Sejrø-Bugten og vilde paa Hjemvejen hilse paa Dem i Rørvig og præsentere vor lille Dreng. Men Vejen var længere end vi tænkte, og da vi naaede Rørvig, var Brormand træt, og vi hade lige Tid til at borde Færgen fra Hundested Kl 2010.

Vi har sat os for, trods min Travlhed, at tage til Stranden en Gang om Ugen med Børnene. Maa vi en Dag gøre Holdt i Hundested og smutte en Lynvisit over til Dem og Deres Datter med Færgen? Længe vil vi ikke lægge Beslag paa Dem, da Børnene er rent tossede efter Stranden, og Dagen i Hovedsagen skal være deres. Vi kunde saa aftale nærmere 2 hvornaar min Hustru skal hente Dem til Besøget her, som vi ikke med det gode har i Sinde at give Afkald paa.

Vi haaber, De rigtig er i Stand til at nyde den tropiske Sommer, og sender alle de hjærteligste Hilsener til Dem og Deres Datter

Deres hengivne
Martin Andersen Nexø