Henrik Pontoppidan til Martin Andersen Nexø
Sendt fra Rørvig. 8. juli 1932

rødmalet lille Hus


8 Juli 32.
Rørvig
pr. Nykøbing Sj.1

Kære Andersen-Nexø!

De skal være hjertelig velkomne allesammen. Der går på Hverdage en Færge fra Hundested 1530. Så kommer De her til Kaffetid, og kan bagefter køre ned til Badestranden, som ikke ligger langt herfra. Vi bor ikke i selve Rørvig By men ude på noget, der hedder Sønder-Lyng. Jeg opridser på 3de Side en Vejplan, der kan tjene Dem til Orientering. Opkørslen hertil fra Landevejen er kun et Hjulspor, som der må drejes ind på med lidt Forsigtighed; men det befærdes flere Gange daglig af Forretningsbiler, så Vejen er sikker nok.

For Sikkerheds Skyld vil det være bedst, at De ringer hertil om Formiddagen den Dag, De vil komme. Ellers kunde det jo hænde, 2 at vi var borte. Telefon-Numeret er Isøre 30.

Benyt nu det gode Vejr, mens vi har det!

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Vedlagt konvolut adresseret til "Forfatteren / Hr. Martin Andersen-Nexø / Hillerød". Poststemplet "Rørvig". tilbage