Johannes Neuhaus til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Meyerbeerstrasse 13, Berlin. 4. oktober 1908

Smaafortællinger i Reclam

Dr. Johannes Neuhaus
Dozent a.d. Universität
a.b. Sachverständiger d. nordischen Sprachen
u.d. Finnischen i.B. d. kgl. Kammergerichts.

Berlin, d. 4.10.1908
NO43 Meyerbeerstr. 13

Hr. Henrik Pontoppidan.1

Det har flere Gange ærgret mig, at de tyske eller andre fremmede Studenter, som jeg har at gøre med, intetsomhelst kender til Deres Digtning. Medens de har læst alt af Geijerstam, Herman Bang (især disse to er velkendte). For Bangs Vedkommende er det delvis forstaaeligt, idet de overhovedet ikke har opfattet ham som dansk men troet, han var Tysker.

Jeg har derfor tænkt mig, at jeg vilde spørge Dem, om De kunde ønske en Samling af Deres Småfortællinger oversat og optaget i Reclam2. Et Hefte tager jo i Almindelighed 10 Ark, reduceret til 8 i fint Tryk.

Jeg vilde sætte Pris på det for at få Dem læst, og fordi det er Vejen til at blive kendt af Literaturvenner. Hvad Reclam i den Retning virker, er utroligt.

Hvis dette måtte tiltale Dem, vilde De måske udpege en Samling og angive Stederne (meget af 2 det bedste, er vel spredt), hvorefter jeg også nok vilde fremsætte et Ønske med Hensyn til Stoffet.

Et almindeligt uforbindtligt Svar vil være nok, til jeg så overskuer det samlede og kan give Dem Reclams Tilbud, efter at jeg selv har forelagt ham en tilstrækkelig Prøve.

Men hvis De vil, bedes De svare snarest, da Tiden er gunstig.

Om Muligheden af to Hefter skal jeg ikke udtale mig nu, men det udvalgte tør gerne tage dette med i Betragtning.

Deres ærbødige
Johs. Neuhaus

 
[1] Johs. Neuhaus må allerede tidligere have skrevet til Pontoppidan, for i et brev til Aage Hirschsprung 2.10.1908 beder HP om at få et eksemplar af Vildt sendt til Neuhaus. tilbage
[2] Reclam: et forlag i Leipzig, der siden 1867 havde udgivet "Reclams Universal-Bibliothek", der bestod af hefter med skønlitteratur af høj kvalitet til lave priser, takket være et beskedent udstyr. Forlagets indehaver var Hans Heinrich Reclam (1840-1920). tilbage