Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Halls Allé 13. 2. oktober 1908

tysk Udgave af Vildt

Halls Alle 13.
2/10 08.

Kære Hirschsprung!

Mange Tak for de tilsendte Penge.

Hoslagte Brev sender jeg Dem for at De kan afgøre, om det har nogen Værd for Dem at opfylde Brevskriverindens Ønske.

Tør jeg med det samme bede Dem om en Bog til mig selv eller rettere til en anden, nemlig Dr. Neuhaus1, som jo i denne Tid planlægger Udgivelsen af nogle af mine mindre Fortællinger på Tysk, deriblandt eventuelt min lille Skildring "Vildt". Har De noget imod at debitere mig for et Ekpl?

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] se breve fra Johs. Neuhaus. tilbage