Johannes Neuhaus til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Berlin. 26. oktober 1908

d.k.G. så højt i mine Øjne

Dr. Johannes Neuhaus
Dozent a.d. Universität
a.b. Sachverständiger d. nordischen Sprachen
u.d. Finnischen i.B. d. kgl. Kammergerichts.

Berlin, d. 26.10.1908

Hr. Henrik Pontoppidan!

Tak for det venlige Brev1. Ja da De havde sendt mig d. kgl. Gæst, var jeg ikke i Tvivl om, at jeg vilde skaffe en fornem Oversættelse af denne fornemme Fortælling. Den er nu til Prøve hos Reclam. Heftet vilde jeg ellers fylde med de smaa Ting, ev. alene med det store Spøgelse, skønt jeg ikke er tilfreds med denne Sammenstilling2.

Da jeg ikke kender Borgmester Hoeck og Hustru, beder jeg meget om den. Maaske den bedre end andet kunde passe.

For det andet Hefte vilde jeg (forsaavidt ikke de endelig valgte af sig selv bliver et Doppelthefte) uhyre gerne give Skyer eller det vigtigste, idet jeg gennem disse Skildringer venter mig en 2 bedre Forstaaelse af vor gamle Kamppolitik end af noget andet, og hvis de slog an ogsaa en Opdragelse, som tyske Borgere har godt af i deres uendelige politiske Magtløshed.

Ganske vist er det muligt, at disse Ting ikke gaar i Reclam, fordi han er forsigtig, og saa vilde jeg have Deres Tilladelse til at sende dem ud paa anden Måde.

Da De allerede har saameget spredt trykt, må De have været i det Tilfælde for at skulle sige, hvad De begærer for Oversættelsesretten, og jeg vil derfor gerne bede Dem være så rar at lade et Ord falde derom eller ogsaa, at De tager det tilbudte.

Jeg går ud fra, at Reclam her byder, hvad han ellers i "bedre" Tilfælde gør.

3 De mindre Ting, jeg har fundet af Dem, er:

  1. Ein Fischernest
  2. Ein Kirchenraub
  3. Junge Liebe
  4. Idyll

i Nordische Novellen

De 2 sidste mellemste kender jeg ikke. Hvor findes de 2?

Aus ländlichen Hütten (1896)
Hos Küsschner (Hilger): Der Eisbär, Eine Liebesgeschichte
(Den sidste kender jeg ikke på Dansk)

Ellers Manns: Rotkäppchen, die Sand. Gem.3

Hvilken Biografi af Dem sætter De selv mest Pris på? og kender De Brausewetters Analyse af Dem og Deres Produktion i Nord. Meisternovellen?

Er der noget til Hinder for at give Reclam Portræt og Biografi?

Hvorledes er det med Højsang, har De givet den fra Dem? Jeg kender den ikke nøje men har engang læst den, dog roses den stærkt af en, der kender alt Deres, og som har henledet min Opmærksomhed på den.

4 Når jeg endnu altså vakler noget med Hensyn til Reclams Heftets sidste Del, ligger det i, at d.k.G. står så højt i mine Øjne, at jeg ikke vilde have Fyld efter men noget lige så stærkt. (Den har grebet mig gevaldig). Hvis De altså vil sende mig Borgmesteren og evt. Højsang eller Vildt (som Brausewetter fremhæver), vilde jeg naturligvis være glad, ellers kun en af dem, som maatte være fri.

Det store Spøgelse er saa uforstaaelig for en Tysk, at han ikke vil begribe Baggrunden, den er malet paa.

Jeg blev i sin Tid fortvivlet, da jeg saa den tyske Oversættelse af Isbjørnen, den vilde jeg have undt Reclam.

Med hjærtelig Tak for den nye Paavirkning, jeg fik fra d.k.G., haaber jeg paa, at Deres Reclam-Overs. skal blive fin og bidrage til Deres videre Udbredelse.

Deres ærbødige
Johs.Neuhaus

For alle Tilfældes Skyld vilde det være godt at vide, om både Nattevagt og d.g.Adam er fri.

 
[1] Brev: kendes ikke. tilbage
[2] Sammenstilling: Pontoppidan havde i et brev til Aage Hirschsprung 6.10.1908 bedt denne om at sende Det store Spøgelse og Den kongelige Gæst til Neuhaus. tilbage
[3] die Sand. Gem.: Die Sandinger Gemeinde. tilbage