Johanne/Jeanne Nathansen til Martinus Galschiøt
Sendt fra Frederik 6. Allé 12. 30. december 1921

[Fred. 6 Allé 12, 30.12.1921]

Kære Hr. Galschiøt.

Maa jeg med det samme takke Dem for Deres venlige Brev til mig. Jeg "lister" mig til at tilføje disse Par Ord, fordi min Mand ikke ved, at jeg har hørt fra Dem.

Jeg vilde nemlig den Gang ikke saa gærne have, at han læste Deres Brev (kun fordi De skrev lidt om hans Sygdom, saa bliver han strax deprimeret) og det kunde jeg kun undgaa ved ikke at nævne det.

Jeg vilde ønske, at han var rask nok til at han kunde bo lidt saadan et Sted som Helsingør – det kunde maaske give ham lidt Ro og fange hans Interesse, at gaa rundt og fordybe sig i saadan en morsom og fredelig [fortsat opad i venstre margin:] lille Bys Fortid. Det kniber jo meget for ham, fordi han ikke kan arbejde og derfor ikke kan faa Tiden til at gaa. Og Byen her kan han ikke holde ud for Støj og Forvirring.

De venligste Hilsner fra

Deres hengivne
Jeanne Nathansen