Henri Nathansen til Martinus Galschiøt
Sendt fra Frederik 6. Allé 12. 30. december 1921

Fred. 6 Allé 12
30-12-21

Kære Hr. Galschiøt.

Undskyld, at disse Linjer til Dem er skrevet paa Skrivemaskine, men min Haand kan ikke rigtig faa Pennen til at lystre. Hvor gærne vilde jeg ikke kunne skrive Dem et "rigtigt" Brev til som i de gode, gamle Dage, da det var mig en Lyst at skrive mine Venner til om alt, hvad der beskæftigede mine Tanker. Nu maa jeg imidlertid nøjes med mindre, og disse Linjer skal kun være Udtryk for, at jeg i Dag som mange Gange før, har tænkt paa Dem og – som De – ønsket, at vi dog atter en Gang maatte mødes som forhen.

Jeg har læst Deres store Bog om Helsingør – og jeg kan ikke sige Dem, hvor den har glædet mig her i min Ensomhed. Den har gjort mig godt ved sin Ro, sit Lune og sin Sindsligevægt, og det Billede, den opruller fra disse fjærne Tider, er saa levende, at man synes, de bliver en Del af ens egne Erindringer.

Der var meget mere, jeg gærne vilde have sagt Dem om Bogen, men De maa tage til Takke med disse Par Ord. Naar vi forhaabentlig mødes igen, vil vi vandre sammen i Helsingørs 2 Gader og De skal da vise mig alle de Steder, som jeg er kommet til at holde af gennem den Kærlighed, der udstraaler fra Bogens Blade.

Modtag nu fra os begge en hjærtelig Nytaarshilsen fra

Deres taknemmelige og hengivne
Henri Nathansen