Martinus Galschiøt til Henri Nathansen
Sendt fra Helsingør. 9. november 1913

haft rigtig godt af Ensomheden

[uddrag af brev sendt 9.11.1913]


... Nu er vore fælles Venner Pontoppidans kommet til Ro i Villaen ved Snekkerstens Station, og de er begge meget glade over atter at sætte deres Ben under eget Bord. Pontoppidan er for Resten først kommet til for nogle Dage siden efter at have tilbragt ogsaa Oktober i Rørvigs Ensomhed. Men han har haft rigtig godt af Ensomheden. Han er baade rask og fornøjet og nyder Freden, medens han læser Korrektur paa 2den Del af "Torben og Jytte"1. Hvordan det vil gaa, naar Bogen først er færdig og afleveret til det "velvillige" Publikum, ved hverken De eller jeg, men ublandet bliver Glæden næppe....

 
[1] 2den Del: dvs. Storeholt der udkom 19.11. tilbage