Henri Nathansen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Drosselvej 6. 14. juni 1934

den tabte Tid – og de nye tider

Drosselvej 6 14/6 34

Min kære Herre!

Tak for sidst. Vi havde det dejligt – blot var jeg lidt bange for, at De havde overanstrengt Dem paa Turen. Men Frøken Larsen beroligede mig jo, da jeg ringede op.

Jeg sender Dem vedlagte 3 seneste Indlæg i Forfatterdiskussionen1 – det 2 første Bidrag til Diskussionen var Johs. Weltzers Indlæg, men Nummeret, hvori det stod, er ikke til at finde. Dog – Hovedindholdet fremgaar af de to andres Polemik.

Naar jeg om kort Tid er færdig med 2det Bind af "Vejen til Guermantes"2, bringer jeg Dem begge Bind. De kan saa beholde Dem hele Sommeren.

Deres hengivne
H. N.

 
[1] Forfatterdiskussionen: Johs. Weltzer kritiserede 6.6.1934 i Politiken Forfatterforeningen for en valen holdning til Nazityskland. Bl. a. støttede man det nyoprettede "tysk-nordiske Forfatterhjem", et feriested nær Lübeck, hvor Harboøre-forfatteren Erik Bertelsen var udset til at være den første stipendiat. Foreningens bestyrelse svarede med en erklæring om at "[den] ikke har taget og ikke kan tage politisk Stilling til det nuværende tyske Styre". Knuth Becker syntes at det var "et bette lusket Standpunkt". Erik Bertelsen påpegede i et indlæg at tyskerne nok ikke var så slemme, således lå der sandsynligvis en idealistisk tankegang bag de meget omtalte bogbrændinger. Det drejede sig jo om bøger man ikke mente var egnede til folkelæsning, ganske som man i Danmark syntes at bandlyse Emil Rasmussens [stærkt erotiske] bøger fra folkebibliotekerne. Becker undrede sig over Bertelsens uvidenhed og mente at han enten måtte være blind eller et ualmindelig artigt feriebarn. tilbage
[2] Vejen til Guermantes: 3. bind af Proust: Paa Sporet af den tabte Tid. tilbage