Henri Nathansen til Georg Brandes
Sendt fra Hornbæk, Villa Fris. 18. juni 1925

Deres Aand kan aldrig dø

Hornbæk, Villa Fris 18/6 251

Min kæreste Herre, min elskede Mester!

Jeg behøver ikke at sige Dem, hvor det har glædet mig at modtage Bøgerne om Jesus2 og Hellas3 fra Deres Haand – jeg har jo forlængst læst dem begge, men jeg vil nu én Gang til læse dem herude, hvor de maaske er blevet til i de samme Stuer, hvor jeg nu færdes. Jeg synes, at de to smaa Bøger er noget af det klareste og ildfuldeste, De har skrevet. Der er et Tankens Lys over Sagnet om Jesus og en Følelsens Varme over "Hellas", som fylder mig med Beundring. Hvad 2 er det for et sindssvagt Paafund at raabe op om Materialisme, naar Deres Navn nævnes! Intet Navn, ingen Gerning er saa helt Aand som Deres. Jeg har i Vinter gennemlæst det meste af Deres samlede Værker paany, og jeg kan ikke sige Dem, hvor berigende og befrugtende Læsningen var mig. Der er en Friskhed over Deres Værk, en gennemsigtig Klarhed, renset som Luften er af Lidenskabens Storm. Kan det glæde Dem at høre, at Deres Aand aldrig kan dø? Jeg har aldrig vidst det saa fuldt og fast som nu.

Nej, kæreste G.B. – lad de Underjordiske grave og tumle sig i de skumle 3 Gange. Ingen af Deres Fjender vil naa op i Lyset, hvor De færdes. De grimme Muldvarpeskud vil en kort Tid forsøge at ødelægge den friske grønne Mark, som er vokset op under Deres Hænder. Men Frø af Deres Frø vil atter dække Ødelæggelsen, og Kornet vil bølge og glitre i Solen og Vinden.

Der gaar ikke en Dag uden at jeg tænker paa Dem. Jeg længes efter Dem og haaber paa et glædeligt Gensyn4.

Undskyld Blyanten – det falder mig saa svært at bruge Pennen – men mit Hjærte har siddet ude i den yderste Blyantspids og med dét har jeg skrevet.

Deres altid hengivne
H. N.

Min Kone beder hilse!

 
[1] torsdag. tilbage
[2] Jesus: Sagnet om Jesus udkom 10.2.1925. tilbage
[3] Hellas: udkom 10.4.1925. tilbage
[4] Gensyn: GB var netop kommet hjem fra en rejse til Tyskland og Østrig der varede 29.3.-12.6.1925. tilbage
[5] Jens Thiis: (1870-1942) no. kunsthistoriker, direktør ved Nasjonalgalleriet. tilbage