Henri Nathansen til Georg Brandes
Sendt fra Fr. VI Allé 12. 3. januar 1925

Fr. VI Allé 12. 3/1 24 [3.1.19251]

Min kæreste Herre!

Tak for Slutningen af "Messias-Idealet"2 – det har været mig en sand Fryd at læse denne i Form og Indhold lige fuldkomne Afhandling. Jeg tror ikke, at den rokker nogen Sten i den Bygning, som Kirken gennem Aartusinder har rejst, tilsyneladende staar den lige stærk og fast. Men en Afhandling som Deres virker nede i Grunden, aabner et lille Hulrum, langt farligere end de Skud, der rettes mod selve 2 Bygningens synlige Mure.

Jeg skylder Dem ogsaa en varm Tak for "Uimodstaaelige"3 – frisk og spillevende som den er. Den viser mig, at De stadig er i fuld vigueur. Hvor jeg beundrer og – ak! – misunder Dem. –

Og saa venter jeg "Tragediens tredie Del"4 – den kunde passende kaldes "Sejren". Har Verden nogensinde set en Fallit, politisk, økonomisk, socialt, moralsk – som den, vi i den sidste halve Snes Aar har oplevet. Det er et Æmne for Dem – maaske De er den eneste 3 i hele Verden, der frygtløs, uafhængig og fuldt fortrolig med Handlingens Gang og de Optrædende vilde kunne vise os Tragedien.

Skriv den!

Deres altid hengivne
Henri Nathansen

 
[1] HNs fejlskrivning; brevet kan dateres til lørdag 3.1.1925, jf. de nævnte Brandes-udgivelser. tilbage
[2] Messias-Idealet: 2. del stod i Tilskueren nov. 1924. tilbage
[3] Uimodstaaelige: udkom okt. 1924. tilbage
[4] Tragediens tredie Del: hentyder til GBs bog Tragediens anden Del. Fredsslutningen, der udkom 1919. tilbage