Georg Brandes til Henri Nathansen
8. november 1924

Afhandling om Messias

Den 8 Nov. 241

Kære Nathansen

Tak for den usvækkede Interesse, hvormed De følger mit Skriveri.

Det havde gjort nogen Virkning, om den Afhandling om Messias havde staaet i Politiken (100,000 Exemplarer) og ikke i Tilskueren (1000). Men Helten Cavling var helst fri for den, uden engang at have læst den. Han og hans Medarbejdere søger overhovedet at skyde mig ud af Bladet. For Almenheden er jeg stadigt den, som culminerede 1871, og jeg har slet intet Publikum. Min Ungdoms Hovedarbejde, det gamle Skrift Hovedstrømninger, som ingen mere køber, er efter 20 Aars Forløb kun kommet ud paany paa den Betingelse, at jeg indtil videre gav Afkald paa ethvert Honorar. At udgive Messias i forøget Form som lille Bog vilde Hegel formodentlig afslaa. I ethvert Tilfælde blev den ikke købt af nogen, end ikke nævnt. Den er hidtil kun nævnt én Gang, med yderste Haan og Foragt i Kristeligt Dagblad. Alt dette gjorde naturligvis Intet, ifald en eneste dansk Skribent nogensinde optraadte 2 for mig. Men det er udelukket. Der skrives i Politiken engang om Aaret obligat nogle valne Linier om mig af Sven Lange, det er Alt.

Ogsaa dette var ligegyldigt, ifald jeg skrev et Sprog, som kunde læses uoversat og uødelagt i England og Amerika, men Dansk er jo i Virkeligheden en Jargon; intet Sprog.

For de Danske er den store Skribent Grundtvig, der altid var ganske ulæselig for mig.

Det forekommer mig ikke, at De nu i hvad De kalder vigueur staar tilbage for mig. De er jo en Menneskealder yngre; jeg er gammel og svag. Vi faar den Glæde at se Dem genvinde Deres Kræfter. Det ske!

Med bedste Hilsen til Deres Frue

Deres
Georg Brandes

 
[1] lørdag. tilbage