Henri Nathansen til Georg Brandes
Sendt fra Fr. VI Allé 12. 20. oktober 1924

igen kunde mødes

Fr. VI Allé 12. [mandag] 20/10 1924

Min kære, kære Herre!

En hjærtelig Tak fordi De huskede mig og sendte mig Deres nye Bog1. Det var mig en stor Glæde. Jeg læser jo noget langsomt – derfor vil jeg gærne takke Dem allerede nu. Og gid saa Deres gode Ønsker snart maatte gaa i Opfyldelse, saa vi engang igen kunde mødes og vise hinanden, at vort Venskab er evig og uforanderlig det samme.

Jeg har i den lange Tid saa godt 2 som daglig tænkt paa Dem eller talt om Dem. Behøver jeg at sige Dem med hvilke Følelser?

Min Kone beder mig hilse Dem mange Gange.

Deres hengivne
Henri Nathansen

Jeg har faaet læst Afhandlingen2 i "Tilskueren", inden Brevet gaar afsted. Hvor er den fortrinlig – afklaret og opklarende! De gør mig nok den Glæde at sende mig Slutningen, naar den fremkommer. Jeg synes 3 De engang i et lille Bind skulde samle alt, hvad De spredt har skrevet om Testamenterne. Den vilde luft godt op i Taagerne.

 
[1] Bog: Uimodstaaelige, der udkom i okt. 1924. tilbage
[2] Afhandlingen: "Messias-Idealet", Tilskueren, okt. og nov. 1924. tilbage