Henri Nathansen til Georg Brandes
Sendt fra Fr. VI Allé 12. 20. april 1919

den givende overfor den modtagende

Fr. VI Allé 12. 20.4.191

Kæreste G. B.!

Jeg har desværre været syg, siden vi sidst saas – nu idag er jeg efter et Par Dages Sengeleje staaet op. Jeg har tænkt meget paa Dem siden vort sidste Møde – jeg mindes, at De rakte mig Deres trofaste og levende Haand til Afsked, og at jeg omsluttede den med begge mine, saaledes har De altid staaet og vil altid staa for mig: den givende overfor den modtagende. Saaledes har De ogsaa staaet overfor mig idag, da jeg atter har fordybet mig i Læsningen af 1ste Del af Deres Levned. En Herre sagde for nogen Tid siden i et Selskab: "Første Del af Georg Brandes Levned skulde trykkes paa Statens Bekostning og uddeles gratis til ethvert Barn i Landet." Jeg giver ham Ret. Der findes ingen Bog om Ungdom, 2 om Skønhed, om Aand som denne. En Foraarsluft, en Løvspringsduft slaar En imøde, en Friskhed som i unge Menneskers Livsglæde og Virketrang, en livsforelsket Jubel toner fra dens Blade, Ungdom og Lyst i brusende Forening, den første Elskovs altfavnende Overskud af Kraft og Sejrsglæde, aandende ud i selvforglemmende Hengivelse uden Grænser.

Tak for de Timer, De har skænket mig idag som mange Gange før. Deres Væsen er befriende og befrugtende. Jeg saa' forleden den første Bi summe ud over Foraarets Blomster. Deres Værk er en blomsterfyldt Verden – hver Tids Ungdom vil summe ud derover og drikke sig befriet og beruset i dets Sødme og Foraarsduft.

I Beundring og Taknemmelighed
Deres
Henri Nathansen

 
[1] søndag. tilbage