Henri Nathansen til Georg Brandes
Sendt fra Fr. VI Allé 12. 21. november 1918

paa glædeligt Gensyn

Fr. VI Allé 12. 21.11.181

Kæreste G. B.!

Min Kone takker for Deres Brev og beder mig sige Dem, at vi saa venter at se Dem herude paa Mandag (d. 25de) Kl. 6. Reumerts kommer sikkert. Jeg har da tilgode et Besøg hos Dem ved senere 2 Lejlighed. Det beder jeg Dem kreditere min Konto.

Altsaa – paa glædeligt Gensyn

Deres hengivne
Henri Nathansen

 
[1] torsdag. tilbage