Georg Brandes til Henri Nathansen
20. november 1918 (til Jeanne Nathansen)

ubekvemt om Søndagen

20 Nov. 181

Kære Frue

Jeg vil overmaade gerne komme ud til Dem; men det er mig saa ubekvemt om Søndagen, til hvilken Dag jeg desuden har gjort en anden Aftale. Turde det ikke være Lørdag eller Mandag eller Tirsdag, som De vil, blot ikke Søndag, hvor den lange Fart er besværlig. Tiden er altsaa Kl. 6, men jeg beder, faa ogsaa Reumert til at foretrække en af de nævnte andre Dage.

Deres hengivne
Georg Brandes

 
[1] onsdag. tilbage