Henri Nathansen til Georg Brandes
Sendt fra Fr. VI Allé 12. 27. oktober 1918

The time is out of joint

Fr. VI Allé 12. 27/10 181

Kæreste G. B.

Tak for den interessante Artikel, De sendte mig. Man læser den som et Udkast til en spændende Kriminalroman. Blot med den store Forskel, at det ikke er Digt, men Virkelighed.

Tiden gaar dog frem – ikke i Grusomhedens Aftagen, men i dens Afsløring. Det har taget 2 200 Aar at opklare Adrienne Lecouvreurs2 Død – Dreyfus Affærens Opklaring tog nogle faa Aar. Det er altid et Fremskridt, at Morderne nu bliver straffet i levende Live. Tidligere var det overladt til Gud – og han er ingen Sherlock Holmes.

Gid dog snart denne usikre og utrygge Tid var forbi! Det er, som om alle onde Aander har sat hinanden Stævne. The time is out of joint3 ... hvem vil sætte den i Lave?

Deres
H. N.

l
 
[1] søndag. tilbage
[2] Adrienne Lecouvreur: (1692-1730) fr. skuespillerinde, der døde under mystiske omstændigheder. tilbage
[3] The time ...: Hamlets ord til faderens genfærd, 1. akt, 5. scene:

The time is out of joint: O cursed spite,
That ever I was born to set it right!

tilbage