Georg Brandes til Henri Nathansen
15. oktober 1918

Had og Havesyge

15 Oct. 181

Kære Nathansen

Ret hjertelig Tak for Deres anerkendende og venlige Brev idag. Jeg troer snart, De er den eneste, der læser mig. De Par saakaldte Kritiker af Bogen, jeg har set, var af Folk, der aldeles ikke havde læst den. Dertil er vor Presse sunket. Det eneste, hvormed det for den gælder, er at have Anmeldelsen samme Dag som Bogen udkommer. Saa er der naturligvis det Pressekrapyl tilovers, der i Maaneder læser for at finde et Par Fejl. Men det er Alt, saa man skriver 2 jo kun for sin egen Skyld.

Ja, kære Nathansen, De har Ret, dette er kun Indledningen, Fodstykket til Statuen. 2det Bind er ogsaa paa 600 Sider, første kun paa 500, og først andet Bind handler udelukkende om Cæsar.

Verdensbegivenhederne er saa store i dette Øjeblik, at de tager Interessen fra min Bog. Jeg vilde helst have anden Del ud med det Samme; men det utrolige Forlag har med sit Smøleri i to Maaneder ikke fundet en Dag til at foretage nogle Ændringer 3 ved et Landkort, som jeg dengang opgav, og saaledes trækkes det taabeligt ud. For at spare paa Traad havde de jo ikke engang heftede Exemplarer nok, da Bogen udkom.

Kunde De ikke sige mig Henrik Pontoppidans Adresse og meddele mig hvordan det gaar ham?

Jeg har det efter 4 Ugers ret haarde Sygdom nu bedre, om jeg end ikke vover endnu at gaa paa Benet.

Troer De virkelig ikke blot paa andre Tider men paa bedre? Det 4 er mig umuligt. Forandringer, der betyder noget, er Forandringer i Sjælene og afsindigt Had, lumpen Havesyge og lignende hjertevindende Egenskaber synes mig de eneste, Verdenskrigen har udviklet. Spørgsmaal: Republik eller Monarki, Parlamenter med eller uden Madammer i, er dog for Børn eller rettere for Tyveaarige Voxne Mennesker, der kender Menneskene, véd, hvad de er værd i Parlamentet som udenfor Parlamentet. Med Tak

Deres hengivne
Georg Brandes

 
[1] tirsdag. tilbage