Henri Nathansen til Georg Brandes
Sendt fra Mørdrup pr. Espergærde. 20. juli 1918

velmente Lykønskninger

Mørdrup pr. Espergærde 20/7 18

Kæreste G. B.

Tak for Deres Hilsen paa Prosa og Vers. De, der aldrig har været helt unge, har den Fordel, at de bliver yngre med Aarene. Saaledes gaar det mig.

Jeg sidder her i et Bjærg af velmente Lykønskninger, der skal besvares. Derfor faar De kun dette lille Kort. Naar de sidste Fanfarer er døde hen og Festlysene er slukket, sender jeg Dem et rigtigt Brev.

Mens alle i Sommer lider af den spanske Syge, plages jeg af den sjællandske. Jeg misunder Dem Deres Arbejdskraft. Nu venter De atter Deres Nedkomst med en tyk livskraftig Unge. Jeg sidder gul og grøn og gaar i Frø. Jeg gaar ganske vist omkring med en Digter i Maven. Men det kan ikke ses udenpaa. Er det, fordi jeg endnu er i Opkomst?

Deres
Henri Nathansen