Henri Nathansen til Georg Brandes
Sendt fra Troense. 10. juli 1918

opmuntrende Hilsen

Troense Onsdag [10.7.19181]

Kæreste G. B.!

Her i Troense modtog jeg for mange mange Aar siden en opmuntrende Hilsen fra Dem. I Erindring om alt, hvad jeg skylder Dem af godt og skønt gennem Tiderne sender jeg Dem mine venligste Tanker. Min Rejsekammerat slutter sig hertil.

Deres
Henri Nathansen

 
[1] Postkort med motiv fra Valdemar Slot, adresseret til "Hr. Prof. Dr. phil Georg Brandes / Strandboulevard 27 / København Ø". Poststemplet "Troense 11.7.18; 8-10 F". tilbage